آخرین پست های پیج تلگرامی افسران جنگ نرم (t.me/Afsaran_ir)

«غیر رسمی»


وقتی رهبری باتمام گرفتاریهابرای شعروسینماوقت میگذارندیعنی هنروفرهنگ مهم است.وقتی گشت ارشاد۲۰میلیاردفروش میکندو ویلایی ها۶۰۰میلیون یعنی فرهنگ وهنربرای مامهم نیست.درفرهنگ #آتش_به_اختیار شویم


[ دوشنبه 22 خرداد 1396 ] [ 14:34 ] [ telAfsaranIr ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین