آخرین پست های پیج تلگرامی افسران جنگ نرم (t.me/Afsaran_ir)

«غیر رسمی»

وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها ودانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایند تااستقلال وآزادى خود وکشور وملت خودشان مصون باشد...

صحیفه نورج۲۱ص۴۳۱
#آتش_به_اختیار


[ دوشنبه 22 خرداد 1396 ] [ 18:05 ] [ telAfsaranIr ] نظرات (0)      قالب ساز آنلاین